Ny Forældelseslov

Med virkning fra 1. januar 2008 er der trådt en ny forældelseslov i kraft. Tidligere opererede man med såvel en 5-årig og en 20-årig forældelsesfrist.

Med den nye lov vil der herefter gælde en 3-årig forældelsesfrist fra forfaldstidspunktet, dvs. fra det tidspunkt hvor fordringen opstår.

Samtidig med den 3-årig forældelsesfrist indføres en 10-årig forældelsesfrist, som bl.a. vil finde anvendelse i de tilfælde, hvor skaden først viser sig senere end den oprindelige årsag til skaden, eksempelvis mangler ved et hus.

Den 10-årige forældelsesfrist er også indført som forbrugerbeskyttelse i byggesager, hvor reglerne i ABR og AB92 finder anvendelse – det er dog alene mellem forbrugeren og dennes rådgiver. Mellem Rådgiveren og dennes underrådgivere vil der fortsat som udgangspunkt kun gælde en 5-årig forældelsesfrist med mindre andet aftales.

Afbrydelse af forældelsen kan ske ved at anlægge sag ved domstolene eller ved en voldgiftsret eller ved at debitor/skadevolder skriftlig erkender sit ansvar.