At rette bager for smed

Realkredit lader bidraget stige overfor andelsboligforeninger.

Den seneste tids finanskrise har nu fået en ny udløber som kan undre. Alle de større realkreditinstitutter har nu varslet bidrags-satsstigninger over for andelsboligforeninger. I enkelte tilfælde er bidraget steget fra til det dobbelte med den begrundelse at de pågældende andelsboligforeninger har en dårlig økonomi – typisk i forholdsvis nystiftede foreninger fra sidste bølge af nystiftelser fra midten af dette årti med variable lån.

Forholdet virker absurd og man lader de forkerte betale for andres brøde – derfor overskriften, som henviser til at man lod en bager lade livet i stedet for en smed, da man i byen havde to bagere men kun én smed.

Andelshaverne er i dette tilfælde de uskyldigt dømte, som får lov til at betale for den overbelåning af deres ejendom, som de i sjældne tilfælde er skyld i. De nystiftede foreningers stiftere optog maksimal belåning, ofte med risikable variable lån da foreningerne blev stiftet. Det var realkreditinstitutterne der i sin tid godkendte lånene som nu bliver anset for risikable. Stifterne var typisk professionelle udbydere som lavede ombygninger af gamle lejerboliger – og i enkelte tilfælde gamle andelsboligforeninger – og solgte dem til en maksimal pris ud fra en mægler vurdering.

Den finansielle krise på ejerboligmarkedet har derfor fået den kedelige effekt at andelshaverne nu skal straffes med øgede bidragssatser – højere renter på de variable lån – og faldende priser pga. en faldende offentlig vurdering. Måske er tiden inde til at afskaffe Andelsboligloven inden folk må gå fra hus og hjem.

Thomas Marker, Advokat og Administrator.